کتاب ابلوموف

اثر مارسل کوولیه از انتشارات بیدگل - مترجم: محمدرضا خاکی-ادبیات روسیه

نمايشنامه اقتباسی از كتاب ابلوموف نوشته گنچاروف نويسنده روس كه توسط مارسل كووليه فرانسوی نوشته شده و در سال 1963 در پاريس روی صحنه رفت.


خرید کتاب ابلوموف
جستجوی کتاب ابلوموف در گودریدز

معرفی کتاب ابلوموف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ابلوموف


 کتاب تذکره جغرافیای تاریخی ایران
 کتاب سعادت خانوادگی
 کتاب نخستین عشق
 کتاب از جناب غول چه خبر
 کتاب چشم
 کتاب صداهایی از چرنوبیل