کتاب انقلابی که به آن خیانت شد

اثر لئون تروتسکی از انتشارات طلایه پرسو - مترجم: مسعود صابری-ادبیات روسیه

انقلابی که به آن خیانت شد تشریح میکند که یک قشر بوروکراتیک، به رهبری جوزف استالین، چگونه و چرا توانست قدرت سیاسی را در شوروی به چنگ آورد و نگاه دارد


خرید کتاب انقلابی که به آن خیانت شد
جستجوی کتاب انقلابی که به آن خیانت شد در گودریدز

معرفی کتاب انقلابی که به آن خیانت شد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انقلابی که به آن خیانت شد


 کتاب تلقین شفابخش
 کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟
 کتاب مارکسیسم و تروریسم
 کتاب نصیحت نامه
 کتاب گرگ خاکستری
 کتاب آخرین نبرد لنین