کتاب بایگانی ادبی پلیس مخفی

اثر ویتالی شنتالینسکی از انتشارات نشر ثالث - مترجم: بیژن اشتری-ادبیات روسیه

کتابی که خواندنش برای هرکس که می‌خواهد تیره‌ترین اوقات ادبیات روسی را دریابد ضروری است.
ساندی تلگراف

آزاد کردن حقیقت از یک گور منجمد.
ایندپندنت

چه مرگ‌های زیادی، چه داستان‌های ناگفتة زیادی.
هرالد اسکاتلند

افشای هراس و تراژدی؛ و بیدار کردنِ حافظة ملتی که به زور خاموش شده بود.
آلن بولد

پرتوافکنی بر تاریکخانة تاریخ و یافتن گنج پنهان لوبیانکا.
ایرنا ماریناک

تاریخچة آزار و شکنجة ادبا و نویسندگان روسی به دست استالین و پلیس مخفی‌اش؛ کتابی که خواندنش را به همه توصیه می‌کنم.
سایمن سیبیگ مانتیفوری

شنتالینسکی فقط با قدرتِ شخصیتش توانست بایگان‌های پلیس مخفی شوروی را ترغیب کند که پرده از رازها، قصه‌ها و دست‌نوشته‌های فراموش‌شده در لوبیانکا بردارند.
اسپکتیتور
جذاب و آموزنده.
ساندی تایمز


خرید کتاب بایگانی ادبی پلیس مخفی
جستجوی کتاب بایگانی ادبی پلیس مخفی در گودریدز

معرفی کتاب بایگانی ادبی پلیس مخفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بایگانی ادبی پلیس مخفی


 کتاب من به سور سوختم
 کتاب دایی وانیا
 کتاب کشف خزرستان
 کتاب عشق و دیگر هیچ
 کتاب دکتر ژیواگو
 کتاب روسلان وفادار