کتاب خاطره ای در درونم است!

اثر آنا آخماتووا از انتشارات نشر چشمه - مترجم: احمد پوری-ادبیات روسیه