کتاب روزی به درازای یک قرن

اثر چنگیز آیتماتف از انتشارات دنیای نو - مترجم: محمد مجلسی-ادبیات روسیه

Set in the vast windswept Central Asian steppes and the infinite reaches of galactic space, this powerful novel offers a vivid view of the culture and values of the Soviet Unions Central Asian peoples.


خرید کتاب روزی به درازای یک قرن
جستجوی کتاب روزی به درازای یک قرن در گودریدز

معرفی کتاب روزی به درازای یک قرن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب روزی به درازای یک قرن


 کتاب شکارگاه
 کتاب مرگ وزیر مختار
 کتاب از جناب غول چه خبر
 کتاب آتش کم فروغ
 کتاب دوران کودکی
 کتاب درسگفتارهای ادبیات روس