کتاب سعادت زناشویی لیوتالستوی

اثر لئو تولستوی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سروش حبیبی-ادبیات روسیه

چنان که گفتی افکارش را دنبال‌کنان گفت: « بله ما همه و خاصه شما زن‌ها باید کشاکش زشت و بی‌معنی زندگی را تنها طی کنیم تا به اصل پاکیزه‌ی آن برسیم. کسی تجربه‌های دیگری را باور نمی‌کند و نمی‌پذیرد. خیلی مانده بود که تو از دریای دیوانگی‌ها و بازی‌های کودکانه‌ی زندگی، که من درگیری‌ات با آن‌ها را تحسین می‌کردم بیرون آیی. این است که آسوده‌ات گذاشته‌ام تا همه چیز را خودت بیاموزی…


خرید کتاب سعادت زناشویی لیوتالستوی
جستجوی کتاب سعادت زناشویی لیوتالستوی در گودریدز

معرفی کتاب سعادت زناشویی لیوتالستوی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سعادت زناشویی لیوتالستوی


 کتاب یک ماه در دهکده
 کتاب ایوانف
 کتاب دلبند عزیزترینم
 کتاب داستانهای برگزیده ماکسیم گورکی
 کتاب جوان خام
 کتاب دفاع لوژین