کتاب شاهکارهای کوتاه

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات جامی - مترجم: علی پاک بین-ادبیات روسیه

مجموعه شش داستان کوتاه شامل
نازنین
بوبوک
خانم صاحبخانه
رویای یک انسان مسخره
اعتراف
کودک قهرمان


خرید کتاب شاهکارهای کوتاه
جستجوی کتاب شاهکارهای کوتاه در گودریدز

معرفی کتاب شاهکارهای کوتاه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شاهکارهای کوتاه


 کتاب خوشبختی باد هواست؟
 کتاب نیه توچکا
 کتاب قزاقان
 کتاب دانشکده های من
 کتاب سرنوشت یک مرد
 کتاب مرغ دریایی