کتاب شاهکارهای کوتاه

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات جامی - مترجم: علی پاک بین-ادبیات روسیه

مجموعه شش داستان کوتاه شامل
نازنین
بوبوک
خانم صاحبخانه
رویای یک انسان مسخره
اعتراف
کودک قهرمان


خرید کتاب شاهکارهای کوتاه
جستجوی کتاب شاهکارهای کوتاه در گودریدز

معرفی کتاب شاهکارهای کوتاه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شاهکارهای کوتاه


 کتاب شیطان
 کتاب قلب سگی
 کتاب سو استپول
 کتاب شکستن دماغ استالین
 کتاب شاهکارهای کوتاه
 کتاب جوان خام