کتاب شاهکارهای کوتاه

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات جامی - مترجم: علی پاک بین-ادبیات روسیه

مجموعه شش داستان کوتاه شامل
نازنین
بوبوک
خانم صاحبخانه
رویای یک انسان مسخره
اعتراف
کودک قهرمان


خرید کتاب شاهکارهای کوتاه
جستجوی کتاب شاهکارهای کوتاه در گودریدز

معرفی کتاب شاهکارهای کوتاه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شاهکارهای کوتاه


 کتاب دشمنان
 کتاب حاجی مراد
 کتاب قصه ها و افسانه ها
 کتاب خوشبختی باد هواست؟
 کتاب رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید
 کتاب شنل پاره