کتاب شاه بی بی سرباز

اثر ولادیمیر ناباکوف از انتشارات نشر ثالث - مترجم: رضا رضایی-ادبیات روسیه

The novel is the story of Dreyer, a wealthy and boisterous proprietor of a men’s clothing emporium store. Ruddy, self-satisfied, and thoroughly masculine, he is perfectly repugnant to his exquisite but cold middle-class wife Martha. Attracted to his money but repelled by his oblivious passion, she longs for their nephew instead, the myopic Franz. Newly arrived in Berlin, Franz soon repays his uncle’s condescension in his aunt’s bed.


خرید کتاب شاه بی بی سرباز
جستجوی کتاب شاه بی بی سرباز در گودریدز

معرفی کتاب شاه بی بی سرباز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شاه بی بی سرباز


 کتاب سو استپول
 کتاب پسرانی از جنس روی
 کتاب مترو 2035
 کتاب عید پاک
 کتاب نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ
 کتاب برگزیده داستان های آنتوان چخوف