کتاب شب های روشن

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات ماهی - مترجم: سروش حبیبی-ادبیات روسیه

ناستنکا... آیا در دل تو، تلخی ملامت و افسون افسوس می‌دمم، و دلت را از ندامت‌های پنهانی آزرده می‌خواهم، و آرزو می‌کنم که لحظات شادکامی‌ات را با اندوه برآشوبم، و آیا لطافت گل‌های مهری که تو، جعد گیسوان سیاهت را با آن‌ها آراستی، تا با او، به زیر تاج ازدواج بپیوندی، پژمرده می‌خواهم؟... نه، هرگز، هرگز و صدبار هرگز. آرزو می‌کنم که آسمان سعادتت همیشه نورانی باشد، و لبخند شیرینت همیشه روشن و مصفا باشد، و تو را برای آن دقیقه‌ی شادی و سعادتی، که به دلی تنها و قدرشناس بخشیدی، دعا می‌کنم


خرید کتاب شب های روشن
جستجوی کتاب شب های روشن در گودریدز

معرفی کتاب شب های روشن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شب های روشن


 کتاب گنج درونی شما چیست؟
 کتاب یادداشت های رمان ابله
 کتاب ماتریالیسم هوشمند
 کتاب اتاق شماره ۶ آنتون چخوف
 کتاب مارینا ایوانونا تسوه تایوا
 کتاب درسو اوزالا