کتاب شکستن دماغ استالین

اثر یوجین یلچین از انتشارات مروارید - مترجم: شهاب الدین عباسی-ادبیات روسیه

ساشا زاییکک قوانین پیشگامان جوان شوروی را از سن شش سالگی شناخته است: پیشگام جوان به رفیق استالین، حزب کمونیست و کمونیسم اختصاص داده شده است. پیشگام جوان یک رفیق قابل اعتماد است و همیشه براساس وجدان عمل می کند. پیشگام جوان حق دارد انتقادها در مورد نقص ها را داشته باشد. اما اکنون زمان آن رسیدن به پیشگامان جوان است، روزی که ساشا برای مدت طولانی منتظر است، همه چیز به نظر می آید. او یک عینک همکلاسی با یک گلوله برفی را می شکند. او به طور تصادفی یک مجسمه استالین را در سالن مدرسه آسیب می زند. و بدتر از همه، پدرش، بهترین کمونیست که می داند، تنها شب گذشته دستگیر شد. یوجین یلچین در حال حرکت به داستان یک پسر 10 ساله در حال شکسته شدن در جهان است و در سادگی آن، قدرتمند در پیام او، و دلهره آور در باورپذیری آن استادانه است.


خرید کتاب شکستن دماغ استالین
جستجوی کتاب شکستن دماغ استالین در گودریدز

معرفی کتاب شکستن دماغ استالین از نگاه کاربران
کتاب بزرگ برای کودکان برای درک بهتر آنچه که به معنای زندگی در یک کشور کمونیستی است. من مطمئن نیستم که نسل جوان ما به طور کامل به آنچه که واقعا به معنی آن است قدردانی می کند. زمان آن برای آموزش آنها و این کتاب کوتاه به شما کمک خواهد کرد تا با آن بحث شروع کنید.

مشاهده لینک اصلی
نوشتار اول شخص در حال حاضر زمان، سرعت این کتاب ثابت است اما سریع است. این داستان در کمتر از دو روز، اما توسعه شخصیت کامل است. این یک داستان بسیار افتخار از حقیقت زندگی کمونیستی است.

مشاهده لینک اصلی
تقریبا غیرممکن است کتاب هایی در مورد کمونیسم پیدا کنید که به فرزندان مربوط می شود. این کتاب بسیار عالی است. با توجه به موضوع، ID آن را برای کلاس های 5-6 درجه توصیه می کند. این یک کتاب بسیار مهم است و نباید از دست رفته باشد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب کوتاه و ساده که به واقعیت استالین و جامعه اش می آموزد. فکر کردم، چطور می خواهم این پایان خوش را به شما بدهم ... و آنها نخواستند. بسیار خوشحالم که کتابی در مورد استالین پیدا کردم. بسیاری از کتاب های زیادی درباره هیتلر وجود دارد و من نیز می خواهم درباره استالین نیز تدریس کنم.

مشاهده لینک اصلی
من سعی می کنم به کمیته ها @ انتخابات بپردازم، اما این کتاب وقتی که من تمام شد، در سراسر اتاق پرواز کرد. این یک داستان کوتاه است که باید در شورت های انتخاب شده NPR مورد استفاده قرار گیرد. نه، و فصل اول کتاب. حقیقتا، اشمیت و ناس، برش را انجام ندادند، اما این از بین رفت؟

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شکستن دماغ استالین


 کتاب تسخیر شدگان (جن زدگان)
 کتاب عروس
 کتاب ابله
 کتاب خون اجنبی
 کتاب آزردگان
 کتاب پیک نیک کنار جاده