کتاب مارکسیسم و تروریسم

اثر لئون تروتسکی از انتشارات طلایه پرسو - مترجم: مسعود صابری-ادبیات روسیه

از آنجا که تروریسم در ابعاد وسیعی مسئله ی روزمره ی جهانی شده است، نظرات گسترده ای در این باره مطرح می شود. نوشته ی تحلیلی حاضر بر پایه ی تجربیات یک قرن مبارزه به تحریر در آمده و امید است کمکی در راه روشنگری این مبحث باشد.


خرید کتاب مارکسیسم و تروریسم
جستجوی کتاب مارکسیسم و تروریسم در گودریدز

معرفی کتاب مارکسیسم و تروریسم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مارکسیسم و تروریسم


 کتاب تلقین شفابخش
 کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟
 کتاب مارکسیسم و تروریسم
 کتاب نصیحت نامه
 کتاب گرگ خاکستری
 کتاب آخرین نبرد لنین