کتاب ناشناس

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات هرمس - مترجم: حمیدرضا آتش برآب-ادبیات روسیه

داستایوفسکی ناشناس را در تبعید نوشت و می‌توان آن را مهمترین رمان در تبعید او خواند. او این کتاب را تحت فشار سانسور حکومت وقت و با زبانی استعاری نوشته است. نویسنده مشهور روس این کتاب را به ظاهر با زبانی ساده نوشته اما کتاب پر از کدهای پیچیده است تا بهانه‌ای به دست حکومت برای تمدید دوران محکومیت نویسنده ندهد. موضوع کتاب ماجرای پدید آمدن شارلاتان‌ها و خودکامگان، در زمان حکومت وقت روسیه است.


خرید کتاب ناشناس
جستجوی کتاب ناشناس در گودریدز

معرفی کتاب ناشناس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ناشناس


 کتاب حرف بزن،خاطره
 کتاب بانوی میزبان
 کتاب کلاه پوستی
 کتاب بانو با سگ ملوس
 کتاب چند گفتار درباره ی توتالیتاریسم
 کتاب دست نوشته های یک مرده