کتاب نقطه خط سطح

اثر واسیلی کاندینسکی از انتشارات مارلیک - مترجم: علی پور صالح-ادبیات روسیه

این كتاب مصور به تشریح سه عنصر اولیه و پایه‌ی گرافیك یعنی نقطه، خط، و سطح اختصاص دارد و طی آن نكاتی بنیادی در مبانی هنرهای تجسمی تبیین می‌گردد. به تصریح نگارنده: "هدف این كتاب صرفا توجه به عناصر پایه‌ی گرافیك به صورت عام و زیربنایی است: 1- "انتزاع" كه از محیط مورد نظر مادی جدا شده است. 2- در سطح مادی تاثیرات ویژگی‌های بنیادی این سطح اهمیت می‌یابد


خرید کتاب نقطه خط سطح
جستجوی کتاب نقطه خط سطح در گودریدز

معرفی کتاب نقطه خط سطح از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نقطه خط سطح


 کتاب عروس
 کتاب آخرین شاهدان
 کتاب جان دلم
 کتاب ناشناس
 کتاب شکار مرغابی
 کتاب خاطره ای در درونم است!