کتاب هنرمند چهره پرداز

اثر نیکلای لسکوف از انتشارات هرمس - مترجم: حمیدرضا آتش برآب-ادبیات روسیه

هنرمند چهره‌پرداز همکار دایه ما در تئاتر بود؛ تفاوت کارشان هم در این بود که لیوبوف "روی سن نمایش می‌داد" و همه آرتیستهای وابسته به کنت را "نقش می‌زد و آرایش می‌کرد" اما این یک استاد ساده و پیش‌پا افتاده نبود که یک شانه کلاه گیس داشته باشد و یک قوطی پودر روی پینه سرخاب مالی هم در دست بلکه شخصی بود صاحب ایده و خلاصه اینکه یک هنرمند بود.


خرید کتاب هنرمند چهره پرداز
جستجوی کتاب هنرمند چهره پرداز در گودریدز

معرفی کتاب هنرمند چهره پرداز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنرمند چهره پرداز


 کتاب آقایی از سان فرانسیسکو
 کتاب داستان هفت نفری که به دار آویخته شدند
 کتاب هنرمند چهره پرداز
 کتاب النگوی یاقوت
 کتاب سوارکار مفرغی
 کتاب نامه هایی از روسیه 1919