کتاب یادداشتهای شیطان

اثر لیانید آندری یف از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: حمیدرضا آتش برآب-ادبیات روسیه

رمان یادداشتهای شیطان بازتاب دریافت اوست از ابر انسان نیچه مفهومی که اساس آثار ادبی یک نسل را به خود اختصاص داد. آندری یف نیز مانند داستایفسکی گمان می کرد تعارض خیر و شر در خود انسان نهفته است


خرید کتاب یادداشتهای شیطان
جستجوی کتاب یادداشتهای شیطان در گودریدز

معرفی کتاب یادداشتهای شیطان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یادداشتهای شیطان


 کتاب داستانهای برگزیده ماکسیم گورکی
 کتاب یادداشت های زیرزمینی
 کتاب آخرین درس بازیگری
 کتاب قلب سگی
 کتاب مادر
 کتاب بانوی میزبان