کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب ناشناس

کتاب ناشناس

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات هرمس


 کتاب مرغ دریایی

کتاب مرغ دریایی

اثر باریس آکونین از انتشارات بیدگل


 کتاب استالین خوب

کتاب استالین خوب

اثر ویکتور ارافیف از انتشارات نیلوفر


 کتاب استالین

کتاب استالین

اثر ادوارد راژینسکی از انتشارات ماهی


 کتاب هوانورد

کتاب هوانورد

اثر یوگنی وادالازکین از انتشارات نیلوفر


 کتاب بیست اثر از چخوف

کتاب بیست اثر از چخوف

اثر آنتون چخوف از انتشارات جمهوری


 کتاب دوازده صندلی

کتاب دوازده صندلی

اثر ایلیا ایلف - یوگنی پتروف از انتشارات ماهی


 کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

کتاب جنگ و صلح (نمایشنامه)

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات افراز


 کتاب جزیره ی سرخ

کتاب جزیره ی سرخ

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات قطره


 کتاب حرف بزن،خاطره

کتاب حرف بزن،خاطره

اثر ولادیمیر ناباکوف از انتشارات نشر چشمه