کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب به حق چیزهای ندیده

کتاب به حق چیزهای ندیده

اثر دانیل خارمس از انتشارات خوب


 کتاب مردی بدون چهره

کتاب مردی بدون چهره

اثر ماشا گسن از انتشارات راه طلایی


 کتاب چشم انداز پایان

کتاب چشم انداز پایان

اثر گنادی زیوگانوف از انتشارات گل آذین


 کتاب اتاق شماره 6

کتاب اتاق شماره 6

اثر خسرو حکیم رابط از انتشارات آماره


 کتاب The Daughter of the Commandant

کتاب The Daughter of the Commandant

اثر الکساندر سرگیویچ پوشکین از انتشارات کاج بوک


 کتاب The Blind Musician

کتاب The Blind Musician

اثر ولادیمیر کارالنکو از انتشارات کاج بوک


 کتاب Fathers and Sons

کتاب Fathers and Sons

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات کاج بوک


 کتاب A Sportsman's Sketches

کتاب A Sportsman's Sketches

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات کاج بوک


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 36

کتاب طنزآوران جهان نمایش 36

اثر الکساندر آستروفسکی از انتشارات نشر گویا


 کتاب A Little Hero

کتاب A Little Hero

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات کاج بوک