کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب شرق در برابر غرب

کتاب شرق در برابر غرب

اثر دیمیتری شلاپنتوف از انتشارات مروارید


 کتاب دکابریست ها

کتاب دکابریست ها

اثر لئانید زورین از انتشارات ماهی


 کتاب تابستان در بادن بادن

کتاب تابستان در بادن بادن

اثر لئونید تسیپکین از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب آبلوموف

کتاب آبلوموف

اثر ایوان گنچاروف از انتشارات فرهنگ معاصر


 کتاب آب های بهاری

کتاب آب های بهاری

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات بوتیمار


 کتاب ادبیات علیه استبداد

کتاب ادبیات علیه استبداد

اثر پترا کووی - پیتر فین از انتشارات نشر ثالث


 کتاب بوخارین

کتاب بوخارین

اثر استیون اف.کوهن از انتشارات نشر ثالث


 کتاب یک شب توفانی

کتاب یک شب توفانی

اثر ماکسیم گورکی از انتشارات نگاه


 کتاب نیه توچکا

کتاب نیه توچکا

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نیلوفر


 کتاب زندگی خواهر من است

کتاب زندگی خواهر من است

اثر بوریس پاسترناک از انتشارات دیبایه