کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب The Dream of a Ridiculous Man

کتاب The Dream of a Ridiculous Man

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات کاج بوک


 کتاب A Gentle Creature

کتاب A Gentle Creature

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات کاج بوک


 کتاب روباه کوچولو و سیب ها

کتاب روباه کوچولو و سیب ها

اثر کاترینا تروخان از انتشارات مهرسا


 کتاب روباه کوچولو و ماه گم شده

کتاب روباه کوچولو و ماه گم شده

اثر کاترینا تروخان از انتشارات مهرسا


 کتاب قدرت نرم چینی

کتاب قدرت نرم چینی

اثر ماریا رپنیکووا از انتشارات خبر امروز


 کتاب فرم موسیقی

کتاب فرم موسیقی

اثر ایگور ولادیمیرویچ اسپاسبین از انتشارات هم آواز‏‫


 کتاب کودکی، نوباوگی، نوجوانی

کتاب کودکی، نوباوگی، نوجوانی

اثر لئو تولستوی از انتشارات نیماژ


 کتاب نگاهی تازه به جنگ و صلح

کتاب نگاهی تازه به جنگ و صلح

اثر محمدرضا سرشار از انتشارات سوره مهر


 کتاب صاعقه

کتاب صاعقه

اثر الکساندر آستروفسکی از انتشارات قطره


 کتاب زنان در زمانه استالین

کتاب زنان در زمانه استالین

اثر ملانی ایلیچ از انتشارات نشر کتاب پارسه