کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب حرف بزن،خاطره

کتاب حرف بزن،خاطره

اثر ولادیمیر ناباکوف از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دفاع لوژین

کتاب دفاع لوژین

اثر ولادیمیر ناباکوف از انتشارات کارنامه


 کتاب اومون را

کتاب اومون را

اثر ویکتور پلوین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر

کتاب استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر

اثر واسیلی اوسیپوویچ از انتشارات قطره


 کتاب مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳ جلدی)

کتاب مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳ جلدی)

اثر کنستانتین استانیسلاوسکی از انتشارات سروش


 کتاب آخرین درس بازیگری

کتاب آخرین درس بازیگری

اثر کنستانتین استانیسلاوسکی از انتشارات نگاه


 کتاب زائر افسون شده

کتاب زائر افسون شده

اثر نیکلای لسکوف از انتشارات ماهی


 کتاب نوازنده همراه و بیماری سیاه

کتاب نوازنده همراه و بیماری سیاه

اثر نینا بربروا از انتشارات کارنامه


 کتاب شنل پاره

کتاب شنل پاره

اثر نینا بربروا از انتشارات ماهی


 کتاب دماغ

کتاب دماغ

اثر آنتون چخوف - الکساندر سرگیویچ پوشکین - ایوان تورگنیف - ماکسیم گورکی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه