کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی

کتاب زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی

اثر الکساندر الدر از انتشارات چالش


 کتاب نارت نامه

کتاب نارت نامه

اثر از انتشارات ترنگ


 کتاب میان دو آتش

کتاب میان دو آتش

اثر جاشوا یافا از انتشارات نگاه


 کتاب نگاهی به گذشته و داستانهای دیگر

کتاب نگاهی به گذشته و داستانهای دیگر

اثر آنتون چخوف-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات کتابسرای میردشتی


 کتاب پنج دوست کمبریجی من

کتاب پنج دوست کمبریجی من

اثر یوری مودین از انتشارات کارنامه


 کتاب واقعه ی ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا

کتاب واقعه ی ایستگاه کرچی توفکا و خانه ماتریونا

اثر الکساندر سولژنیتسن از انتشارات نشر ثالث


 کتاب پادشاه برهنه

کتاب پادشاه برهنه

اثر از انتشارات قطره


 کتاب گ.پ.ئو

کتاب گ.پ.ئو

اثر گئورگی سرگی یویچ آقابکوب از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب پیشینیان بزرگ من 1

کتاب پیشینیان بزرگ من 1

اثر گری کیموویچ کاسپاروف از انتشارات شباهنگ


 کتاب داستایفسکی و آنا

کتاب داستایفسکی و آنا

اثر ایگور ولگین از انتشارات کتابسرای میردشتی