کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب ایرانی که من شناختم

کتاب ایرانی که من شناختم

اثر بازیل نیکی تین از انتشارات دنیای کتاب


 کتاب یوگنی انه گین

کتاب یوگنی انه گین

اثر الکساندر سرگیویچ پوشکین از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب فارسی در گویش بیرجند

کتاب فارسی در گویش بیرجند

اثر ولادیمیر الکسی ویچ ایوانف از انتشارات هیرمند


 کتاب سلطه ی تاریکی

کتاب سلطه ی تاریکی

اثر لئو تولستوی از انتشارات افراز


 کتاب افسانه های تولستوی

کتاب افسانه های تولستوی

اثر لئو تولستوی از انتشارات دبیر


 کتاب افسانه های روسی

کتاب افسانه های روسی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات دبیر


 کتاب حمله به پایگاه نیرومند

کتاب حمله به پایگاه نیرومند

اثر ایگور زایتسف از انتشارات شباهنگ


 کتاب خلوتگه سایه ها

کتاب خلوتگه سایه ها

اثر الکس کوزولین از انتشارات ارجمند


 کتاب جهان گمشده و جهان بازیافته

کتاب جهان گمشده و جهان بازیافته

اثر الکساندر رومانویچ لوریا از انتشارات ارجمند


 کتاب اندیشه و زبان

کتاب اندیشه و زبان

اثر ویگوتسکی از انتشارات ارجمند