کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب باریس گادونوف

کتاب باریس گادونوف

اثر الکساندر سرگیویچ پوشکین از انتشارات هرمس


 کتاب مجموعه آثار فسیوالود میخاییلوویچ گارشین

کتاب مجموعه آثار فسیوالود میخاییلوویچ گارشین

اثر فسیوالود میخاییلوویچ گارشین از انتشارات جغد


 کتاب عمر خیام

کتاب عمر خیام

اثر باریس آبراموویچ روزنفلد از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب تمدن ایران ساسانی

کتاب تمدن ایران ساسانی

اثر ولادیمیر گریگوریویچ لوکونین از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب سودای کولی وار

کتاب سودای کولی وار

اثر مارینا تسوتایوا از انتشارات چشمه سار


 کتاب تدفین پارتی

کتاب تدفین پارتی

اثر لودمیلا اولیتسکایا از انتشارات برج


 کتاب درباره آن

کتاب درباره آن

اثر ولادیمیر مایاکوفسکی از انتشارات نشر گویا


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 12

کتاب طنزآوران جهان نمایش 12

اثر آنتون چخوف از انتشارات نشر گویا


 کتاب زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان

کتاب زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان

اثر لیانید آندری یف از انتشارات هرمس


 کتاب مزارع، کارخانه ها و کارگاه ها

کتاب مزارع، کارخانه ها و کارگاه ها

اثر پیتر کروپتکین از انتشارات افکار