کتاب آینده تاریخ است

اثر ماشا گسن از انتشارات مرکز - مترجم: افشین خاکباز-ادبیات روسیه

در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، رژیم شوروی شروع به تلوتلوخوردن کرد و بعد، فروریخت یا دست‌کم این‌طور می‌گفتند. آدم‌های مختلف دراین‌باره داستان‌های متفاوتی می‌گویند.

این کتاب هفت شخصیت اصلی دارد که در سرتاسر روایت ظاهر می‌شوند. اما لیوشا، ماشا، سریوژا و ژانا چهار جوانی‌اند که از شهرها، خانواده‌ها و در واقع دنیاهای متفاوتی در شوروی به مسکو آمده‌اند. هنگامی که داستان‌های آن‌ها را به هم می‌بافتم حس می‌کردم رمان بلند (غیرداستانی) روسی می‌نویسم که در پی درک بافت تراژدی‌های فردی و رخدادها و فکرهایی است که به آن شکل بخشیده‌اند. حاصل این تلاش کتابی است که حال‌وهوای زندگی در روسیه طی سی سال گذشته را نشان می‌دهد.


خرید کتاب آینده تاریخ است
جستجوی کتاب آینده تاریخ است در گودریدز

معرفی کتاب آینده تاریخ است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آینده تاریخ است


 کتاب برادران خوشحال
 کتاب تاریخ اسماعیلیان در ایران
 کتاب حقیقت ژوزف استالین
 کتاب برخی کاربردهای آنالیز تابعی در فیزیک ریاضی
 کتاب نادان
 کتاب سیزدهمین رئیس