امروز در جهان ادب پیوند ادبیات ملل مختلف با یک دیگر روز بروز استوارتر و ضروری‌تر می‌شود زیرا که تمدن جدید با شتاب هرچه تمامتر کشورهای جهان را به یکدیگر نزدیک می‌کند و می‌توان گفت اندیشۀ آدمی‌زادگان درتمدن امروز در آسمان‌ها موج می‌زند و بسرعت برق از این کران به آن کران می‌رود.

درین میان مللی که همسایۀ یکدیگرند و به‌همین مناسبت از افکار یکدیگر آگاه‌ترند بیشتر نیازمند از آثار ادبی هم با خبر شوند و کامیاب گردند. به همین جهت در زمان‌های اخیر توجه خوانندگان و جویندگان ایرانی به ادبیات روسی که شامل این جهات اساسیست بیشتر شده است و به‌حق می‌بایست کتابی درین زمینه به زبان فارسی انتشار یابد و این کتاب برای ادای این مقصود فراهم شده است.

درین کتاب بحث در پایان دوره پیش از انقلاب به پایان می‌رسد.


خرید کتاب تاریخ ادبیات زبان روسی
جستجوی کتاب تاریخ ادبیات زبان روسی در گودریدز

معرفی کتاب تاریخ ادبیات زبان روسی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخ ادبیات زبان روسی


 کتاب ناپلئون
 کتاب نیرنگ
 کتاب داستان ملال انگیز
 کتاب زندگان جاوید
 کتاب مترو 2034
 کتاب شکارگاه