کتاب حکایات تمثیلی

اثر ایوان آندریویچ کریلوف از انتشارات نیلوفر - مترجم: بهروز عرب دفتری-ادبیات روسیه

این کتاب از نه باب تشکیل شده که هر باب آن به کتاب تعبیر شده است.
در کتاب اول حکایاتی مثل کلاغ و ماکیان، کلاغ و روباه، درخت بلوط و نهال نی، گروه موسیقی دهکده، دو کبوتر، مردی با سه همسر و ..... آمده است.
در کتاب دوم حکایت‌هایی مثل قورباغه‌ها در طلب پادشاه، شیر و یوزپلنگ، دوستی سگ‌ها، گرگ در لانه و ... آمده است.
در کتاب سوم حکایاتی مثل میمون، توبره، گربه و آشپز، باغبان و عقل کل، غازها و .... آمده است.
در کتاب چهارم حکایاتی مثل برگ‌ها و ریشه‌ها، سار، کت سامی، آقای مهندس، گل‌ها و .... آمده است.
در کتاب پنجم حکایت‌هایی مثل موش خانگی و موش صحرایی، میمون و آینه، شوالیه، دهقان و تبرش و ... آمده است.
در کتاب ششم حکایت‌هایی مثل گرگ و چوپان، شکارچی، چوپان و دریا، خرس در دام و ... آمده است.
در کتاب هفتم حکایت‌هایی مثل آسیابان، مرد دهقان و مار، مگس و زنبور، مار و بره و ... آمده است.
در کتاب هشتم حکایت‌هایی مثل شیرپیر، هارت و پورت، تاجر، گرگ و گربه، سه همشهری و ... آمده است.
در کتاب نهم حکایت‌هایی مثل چوپان سَندی، موش‌ها، دو پسر، شیر و موش و ... آمده است.


خرید کتاب حکایات تمثیلی
جستجوی کتاب حکایات تمثیلی در گودریدز

معرفی کتاب حکایات تمثیلی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حکایات تمثیلی


 کتاب دعوت به مراسم گردن زنی
 کتاب آب های بهاری
 کتاب من عاشقم
 کتاب زندگی خواهر من است
 کتاب ایوان واسیلویچ
 کتاب برادران کارامازوف