کتاب شاه خاکستری چشم

اثر آنا آخماتووا از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: شاپور احمدی-ادبیات روسیه

شاهِ خاکستری چشم مجموعه اشعار آنا آخماتوا (۱۹۶۶-۱۸۸۹) شاعر نوگرای روس است. او از جمله مورد ستایش‌ترین نویسنده‌های روس به حساب می‌آید.

حکومت استالینی بر او جفا می‌کرد. نشر کتاب‌هایش را باز می‌داشت و او را دشمنی خطرناک به شمار می‌آورد، اما در همان حال که به خاطر شعرهای آغازینش مورد توجه مردم بود، و حتی استالین چندان آشکارا بر او نمی‌تاخت، زندگانی آخماتوا سخت می‌گذشت. بزرگ‌ترین شعرش رکوییم (آمرزشخوانی) رنج مردم روسیه را در یوغ استالین بیان می‌کند بویژه عذاب زنانی که با آخماتوا در بیرون زندان‌ها به صف می‌ایستادند، زنانی که مانند او صبورانه انتظار می‌کشیدند، با حسی از اندوهی عظیم و ناتوانی، تا بخت آورند و قرص نان یا پیامی کوتاه به شوهران و پسران و دلدادگان خود بفرستند. این شعر در داخل روسیه تا سال ۱۹۸۷ منتشر نشد، گرچه سرودن آن را گویا هنگام دستگیری پسرش آغاز کرد. دستگیری و حبس، و سپس دستگیری همسرش پونین، موقعیتی برای بن‌مایه‌ی ویژه‌ی این شعر فراهم ساخت، که رشته‌ای است از شعرهایی غنایی درباره‌ی حبس و تأثیر آن بر کسانی که عزیزان‌شان یا دستگیر شده بودند، یا محکوم، و یا در پشت دیوارهای زندان در بند بودند.


خرید کتاب شاه خاکستری چشم
جستجوی کتاب شاه خاکستری چشم در گودریدز

معرفی کتاب شاه خاکستری چشم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شاه خاکستری چشم


 کتاب آقایی از سان فرانسیسکو
 کتاب داستان هفت نفری که به دار آویخته شدند
 کتاب هنرمند چهره پرداز
 کتاب النگوی یاقوت
 کتاب سوارکار مفرغی
 کتاب نامه هایی از روسیه 1919