کتاب شکسپیر در شوروی

اثر الکساندر نیکولیوکین از انتشارات نگاه - مترجم: محمد حفاظی-ادبیات روسیه

گنجینۀ پیش رو مجموعه مقاله‌هایی است تحلیلی از بزرگان اندیشه و شهسواران ادبیات، تئاتر و سینما در اتحاد جماهیر شوروی که هنوز نوین و پربارند و چشممان را به افق‌هایی شگفتی‌آور می‌گشایند و بر دانسته‌هایمان می‌افزایند.


خرید کتاب شکسپیر در شوروی
جستجوی کتاب شکسپیر در شوروی در گودریدز

معرفی کتاب شکسپیر در شوروی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شکسپیر در شوروی


 کتاب ناشناس
 کتاب آسیاب دستی شیطان
 کتاب نیرنگ
 کتاب به سلامتی خانم ها
 کتاب چیزهای شفاف
 کتاب نگاه پرتگاه