کتاب ژوردن کم عقل

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات افراز - مترجم: عباس علی عزتی-ادبیات روسیه

نویسنده کتاب حاضر، علاقه‌ خاصی به مولیر، به‌ عنوان کمدینی دارای نبوغ، داشته است. این علاقه تا جایی است که به تقلید از کمدی‌ های مولیر، نمایش نامه‌ کم‌ نظیر و شیرین ژوردن کم‌ عقل (۱۹۳۲) را می‌ نویسد. بولگاکف با ژوردن کم‌ عقل که نوعی اقتباس از بورژوای نجیب‌ زاده اثر مولیر است، به کارگاه نمایش مولیر و گروهش سرک می‌ کشد و همچون شاگرد زانوی تلمذ می‌ زند، اما دیری نمی‌ گذرد که می‌ بینیم این شاگرد باهوش دست‌ کمی از استاد ندارد و همان گونه که در ژوردن کم‌ عقل لویی بژار در غیاب مولیر، رهبری گروه را برعهده می‌ گیرد، بولگاکف نیز ثابت می‌ کند در زمان غیبت سلفش مولیر، می‌ تواند جانشینی شایسته برای او باشد.


خرید کتاب ژوردن کم عقل
جستجوی کتاب ژوردن کم عقل در گودریدز

معرفی کتاب ژوردن کم عقل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ژوردن کم عقل


 کتاب ولگردها
 کتاب خاک بکر
 کتاب داستانهای برگزیده ماکسیم گورکی
 کتاب پتر اول
 کتاب سعادت زناشویی لیوتالستوی
 کتاب سه خواهر