کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب برادران خوشحال

کتاب برادران خوشحال

اثر بردی کربابایف از انتشارات اشاره


 کتاب تاریخ اسماعیلیان در ایران

کتاب تاریخ اسماعیلیان در ایران

اثر استرویوا لودمیلا ولادیمیرونا از انتشارات اشاره


 کتاب حقیقت ژوزف استالین

کتاب حقیقت ژوزف استالین

اثر النا پرودنیکووا از انتشارات اشاره


 کتاب برخی کاربردهای آنالیز تابعی در فیزیک ریاضی

کتاب برخی کاربردهای آنالیز تابعی در فیزیک ریاضی

اثر سرگی لوویچ سوبولف از انتشارات شباهنگ


 کتاب نادان

کتاب نادان

اثر لئو تولستوی از انتشارات پرتقال


 کتاب سیزدهمین رئیس

کتاب سیزدهمین رئیس

اثر آزات آبدولین از انتشارات هرمس


 کتاب اندیشه های فلسفی هنریک یورکفسکی درباره ی تئاتر عروسکی

کتاب اندیشه های فلسفی هنریک یورکفسکی درباره ی تئاتر عروسکی

اثر هنریک یورکوفسکی از انتشارات نمایش


 کتاب محمد رسول الله

کتاب محمد رسول الله

اثر لئو تولستوی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب آینده تاریخ است

کتاب آینده تاریخ است

اثر ماشا گسن از انتشارات مرکز


 کتاب جهان زندان من است

کتاب جهان زندان من است

اثر اسلاوی ژیژک-نادژدا تولوکونیکووا از انتشارات جغد