کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب ما چگونه می نویسیم

کتاب ما چگونه می نویسیم

اثر پاول کروسانوف-الکساندر یتایف از انتشارات سوره مهر


 کتاب The Gambler

کتاب The Gambler

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات زبان ما


 کتاب انگشتر سحرآمیز

کتاب انگشتر سحرآمیز

اثر الکساندر آفاناسیف از انتشارات نشر چشمه


 کتاب من و گربه ام

کتاب من و گربه ام

اثر کاترینا تروخان از انتشارات نشر چشمه


 کتاب امیرف

کتاب امیرف

اثر فکرت امیروف از انتشارات سرود


 کتاب Voices from Chernobyl

کتاب Voices from Chernobyl

اثر سوتلانا الکسیویچ از انتشارات زبان ما


 کتاب من آدم کشته ام

کتاب من آدم کشته ام

اثر میخائیل بولگاکف-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ماهی


 کتاب زندگی سالم، تغذیه سالم

کتاب زندگی سالم، تغذیه سالم

اثر ویکتوریا بوتنکو از انتشارات انتشارات ارتباط برتر


 کتاب حسد

کتاب حسد

اثر یوری آلیشا از انتشارات ماهی


 کتاب جبهه ی ایرانی _ انقلاب جهانی

کتاب جبهه ی ایرانی _ انقلاب جهانی

اثر مویسی آرونوویچ پرسیتس از انتشارات نگارستان اندیشه