کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب کودک خود را بشناس!

کتاب کودک خود را بشناس!

اثر الکساندر تور از انتشارات فردوس


 کتاب دوبروفسکی

کتاب دوبروفسکی

اثر الکساندر سرگیویچ پوشکین از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب شرط بندی و داستان های کوتاه از نویسندگان جهان

کتاب شرط بندی و داستان های کوتاه از نویسندگان جهان

اثر آنتون چخوف-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فرجامین سخن


 کتاب تاریخ ادبیات روسیه (دوجلدی)

کتاب تاریخ ادبیات روسیه (دوجلدی)

اثر د. س . میرسکی از انتشارات امیرکبیر


 کتاب دره نظارتی

کتاب دره نظارتی

اثر یاشا لوین از انتشارات سروش


 کتاب دور از خانه

کتاب دور از خانه

اثر آنتون چخوف از انتشارات نظاره


 کتاب دوره درسی فیزیک 3

کتاب دوره درسی فیزیک 3

اثر گ.س.لندسبرگ از انتشارات فاطمی


 کتاب محافل ریاضی: تجربه روس ها

کتاب محافل ریاضی: تجربه روس ها

اثر د.فومین از انتشارات فاطمی


 کتاب گارد سفید

کتاب گارد سفید

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات زمان


 کتاب شوهر حسود

کتاب شوهر حسود

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نشر ثالث