کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب نقدی تاریخی_اجتماعی در شناخت میخائیل شولوخف

کتاب نقدی تاریخی_اجتماعی در شناخت میخائیل شولوخف

اثر لویاکیمنکو از انتشارات ژرف


 کتاب Anna Karenina 2

کتاب Anna Karenina 2

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب Anna Karenina 1

کتاب Anna Karenina 1

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب War and Peace 2

کتاب War and Peace 2

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب War and Peace 1

کتاب War and Peace 1

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب Crime and Punishment

کتاب Crime and Punishment

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات معیار علم


 کتاب هارمونی جز در بداهه نوازی برای پیانو و سایر سازها

کتاب هارمونی جز در بداهه نوازی برای پیانو و سایر سازها

اثر ایگور بریل از انتشارات سرود


 کتاب The Death of Ivan Ilyich

کتاب The Death of Ivan Ilyich

اثر لئو تولستوی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Seagull

کتاب The Seagull

اثر آنتون چخوف از انتشارات معیار علم


 کتاب The Master and Margarita

کتاب The Master and Margarita

اثر میخائیل بولگاکف از انتشارات معیار علم