کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب تلقین شفابخش

کتاب تلقین شفابخش

اثر گریگوری نیکلایویچ سیتین از انتشارات نشر نخستین


 کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟

کتاب انقلاب جهانی یا سوسیالیسم در یک کشور؟

اثر لئون تروتسکی از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب مارکسیسم و تروریسم

کتاب مارکسیسم و تروریسم

اثر لئون تروتسکی از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب نصیحت نامه

کتاب نصیحت نامه

اثر آبای قونانبایف از انتشارات خردگان


 کتاب گرگ خاکستری

کتاب گرگ خاکستری

اثر مختار عوض اف از انتشارات خردگان


 کتاب آخرین نبرد لنین

کتاب آخرین نبرد لنین

اثر ولادیمیر ایلیچ لنین از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب انقلابی که به آن خیانت شد

کتاب انقلابی که به آن خیانت شد

اثر لئون تروتسکی از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب مکتب روسی پیانو

کتاب مکتب روسی پیانو

اثر آ نیکلایف از انتشارات پارت


 کتاب خاطرات مسکو

کتاب خاطرات مسکو

اثر اما گرشتین از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب کلاغ سیاهه

کتاب کلاغ سیاهه

اثر دیمیتری مامین سیبیریاک از انتشارات جامه دران