کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب 25 شغل ماشا فیلیپنکو

کتاب 25 شغل ماشا فیلیپنکو

اثر ادوارد اوسپنسکی از انتشارات شهر قلم


 کتاب در زمستانی

کتاب در زمستانی

اثر استانیسلاو واستوکوف از انتشارات شهر قلم


 کتاب سه داستان عاشقانه

کتاب سه داستان عاشقانه

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات هیرمند


 کتاب سفر به سرزمین درس های یاد نگرفته

کتاب سفر به سرزمین درس های یاد نگرفته

اثر لی یا باریسونا گراسکینا از انتشارات شهر قلم


 کتاب فرار از سرزمین درس های یاد نگرفته

کتاب فرار از سرزمین درس های یاد نگرفته

اثر لی یا باریسونا گراسکینا از انتشارات شهر قلم


 کتاب بازگشت به سرزمین درس های یاد نگرفته

کتاب بازگشت به سرزمین درس های یاد نگرفته

اثر لی یا باریسونا گراسکینا از انتشارات شهر قلم


 کتاب 21 داستان از آنتون چخوف

کتاب 21 داستان از آنتون چخوف

اثر آنتون چخوف از انتشارات پیدایش


 کتاب دنیایی رو به دگرگونی

کتاب دنیایی رو به دگرگونی

اثر میخائیل گورباچف از انتشارات نیستان


 کتاب لولیتا

کتاب لولیتا

اثر ولادیمیر ناباکوف از انتشارات زریاب


 کتاب در اعماق اجتماع

کتاب در اعماق اجتماع

اثر ماکسیم گورکی از انتشارات قطره