کتاب های ادبیات روسیه

معرفی معروف ترین کتاب های ادبیات روسیه
 کتاب عجایب هفت و سی و هفت گانه

کتاب عجایب هفت و سی و هفت گانه

اثر ایگور ماژیکو از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب اژدها

کتاب اژدها

اثر یوگنی شوارتس از انتشارات هرمس


 کتاب شیطان کوچک

کتاب شیطان کوچک

اثر فیودور سالاگوب از انتشارات وال


 کتاب راه چهارم

کتاب راه چهارم

اثر پی دی آسپنسکی از انتشارات نشر جوف


 کتاب رژیم رنسانس

کتاب رژیم رنسانس

اثر مجموعه ی نویسندگان-مایک اسرایتل از انتشارات حتمی


 کتاب گوساله ی طلایی

کتاب گوساله ی طلایی

اثر ایلیا ایلف-یوگنی پتروف از انتشارات نوای مکتوب


 کتاب راه رسیدن به ثروت

کتاب راه رسیدن به ثروت

اثر والری سینلنیلکوف از انتشارات پل


 کتاب نارت نامه

کتاب نارت نامه

اثر از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب گامبی ترکی

کتاب گامبی ترکی

اثر باریس آکونین از انتشارات برج


 کتاب بانو با سگ ملوس

کتاب بانو با سگ ملوس

اثر آنتون چخوف از انتشارات انتشارات اشجع